Tom

REKORD NR: 415

Datum: 2007-04-20

Plats: Ängen, Lidingö, Stockholm, Sportaktivitet

Typ: Sittande fotbollsnickning   Tid: 04 tim; 09 min; 26 sek